Een sterke naam is ook in onderwijsland steeds belangrijker. Een betere naamsbekendheid vergroot de herkenbaarheid, maar helpt ook bij overleggen met overige stakeholders. Samen met BOP onderzoek en communicatie uit Groningen hebben we de nieuwe website voor Stichting Openbaar Onderwijs Marenland mogen ontwikkelen.

Bij het ontwerpen is nadrukkelijk stilgestaan bij de beoogde bezoeker. Wie komt op de site en met welke vragen? Daarbij was het goed om scherp te hebben dat de site van de stichting een ander doel heeft dan de individuele scholen. Speciaal voor die reden hebben we in gezamenlijkheid ook speciaal een site ontwikkeld voor de individuele scholen. Die sites worden nu geleidelijk uitgerold over de hele organisatie wat uiteraard ook sterk bijdraagt aan de uniforme uitstraling.

 

 

website:

www.marenland.org

Opleverdatum:

26 januari 2017

De nieuwe online uitstraling draagt sterk bij aan onze naamsbekendheid.

fris en informatief design

Stichting vs de scholen

Bij de aanvang van het Marenland traject hebben we met de werkgroep goed gekeken naar de verschillende doelgroepen. Uit deze sessies kwam duidelijk naar voren dat ouders niet tot de primaire doelgroep van de Marenland.org site behoren. Zij zullen veelal hun informatie vinden op de individuele scholenwebsites.  De doelgroep van deze site bestaat o.a. uit belangrijke andere stakeholders, zoals de gemeente, scholen, samenwerkingspartners zoals kinderdagverblijven en natuurlijk personeel. Deze site is daarom zo ingericht dat deze groep snel en makkelijk de juiste informatie kan vinden. Uiteraard is er nadrukkelijk wel nagedacht over de informatievoorziening aan ouders. Voor de losse scholen is er namelijk een apart design gemaakt dat per school aangepast kan worden.

Google kaart

Iedere school zichtbaar

De klant had een specifieke wens omtrent de zichtbaarheid van alle scholen op de site. Om hierin te voorzien hebben we Google maps geïmplementeerd. Op het kaartje zijn alle scholen zichtbaar en clickable. Bovendien is op de homepage de landkaart opgedeeld in de regio’s waar Marenland actief is. In 1 oogopslag is het werkgebied daarmee duidelijk.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Bel 050 - 7200 260

Of stuur een bericht