fbpx

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Smeedijzer Internet uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Smeedijzer Internet van u verwerkt, om u goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

Smeedijzer Internet verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres of een bankrekeningnummer. Die gegevens zijn nodig, omdat u b.v. een offerte heeft aangevraagd of een factuur moet ontvangen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechten gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerkt de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:

 • Aanvragen voor offertes, opmaken van facturen en soms b.v. voor het benoemen van gegevens (naam en functie b.v.) bij pagina’s op een website, bijvoorbeeld bij teampagina’s of over ons pagina’s;

 • Samenstellen van bezoekersstatistieken van de website;

 • Meer algemene correspondentie.

Hoe komen we aan uw gegevens?

In bijna alle gevallen werken we op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. We raadplegen het Handelsregister als we deze specifieke gegevens nodig hebben voor de uitoefening van onze taak.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen die medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen. Uiteraard zijn de gegevens die we aangeleverd krijgen t.b.v. publicatie op uw website openbaar, tenzij dit anders is verzocht. Zorg derhalve intern voor de juiste toestemming van uw collega’s, partners, werknemers etc.. die op de website genoemd worden.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dat moet, bijvoorbeeld als we voor het uitvoeren van taken daar afhankelijk van zijn, op basis van wet of een uitspraak van de rechter. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen, zover dat voor ons in te schatten is. Als we andere partijen inschakelen voor onderzoek of enquêtes waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn zorgen we ervoor dat u niet als persoon herleidbaar bent. We anonimiseren de gegevens. Als dat niet mogelijk is vragen we altijd om uw toestemming.

Toestemming

Als u toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Website en cookies


U bezoekt onze website zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem

automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. 


Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. 

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de gebruikersbehoeften beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technology service die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers besteden op welke pagina’s, welke links ze aanklikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden etc.) en dit stelt ons in staat onze service daarop aan te passen met feedback van de gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van apparaten (alleen vastgelegd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen het land), de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor weergave op onze website. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of deze informatie te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Voor meer informatie, verwijzen wij naar deze link: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy waar de privacy policy van Hotjar te vinden is.

Via deze link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out kun je je afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, aangeven dat Hotjar geen gegevens op slaat over je gebruik op de website en de opt-out optie kiezen voor Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites.

 

Google Analytics


We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren.
Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website. 

 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 • De Google-Analytics-cookies worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords 

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar personen wordt uitgesloten.

 • De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging. Deze kunt u bereiken via 06 – 46 59 48 09, of via info@smeedijzer.net.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Het kan voorkomen dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens. Dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Smeedijzer Internet heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten. Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of is er informatie met persoonsgegevens naar u verzonden die voor iemand anders bestemd zijn? Meld dit dan bij onze Functionaris Gegevensbescherming: 06 – 46 59 48 09, of via info@smeedijzer.net. Wij horen ook graag van u als u het vermoeden heeft van een datalek.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat we hiervoor de wetgeving volgen voor alles wat te maken heeft met onze bedrijfsvoering. Overige gegevens bewaren we alleen langer als dat nodig is ten behoeve van een normale dienstverlening aan u als klant.

Inzage en wijzigen van uw gegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we van u hebben kunt u contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke gegevens we van u hebben en wat we er mee doen;

 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde gegevens;

 • Het intrekken van toestemming;

 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Als u contact hierover met ons opneemt, let er dan op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 06 – 46 59 48 09, of via info@smeedijzer.net. U wordt dan zo spoedig mogelijk in contact gebracht met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. U kunt ook bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons.